TEU

Verdrag over de Europese Unie. TEU wordt vaak genoemd na een artikel om te laten zien dat het is van de tweede of derde pijler van het Unieverdrag, en niet een deel van de gemeenschap, zoals TEC

Links

Zie ook pijlers

http://www.europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc01.htm