Verdragen van Rome

Treaty of Rome, signed in Rome (Photo: EU Commission)
Werden getekend in de Compadoglio in Rome op 25 maart 1957, opzettende Europese Economische Gemeenschap en de Europese Atoomenergie Gemeenschap van 1 januari 1958.

Links

http://www.cerebalaw.com/rome.htm