Europese Atoomenergiegemeenschap, EAEC of Euratom

(Photo: EU Commission)

De EAEC werd samen opgezet met de algemene markt op hetzelfde moment als het Verdrag van Rome (1957) en werd van kracht op 1 januari 1958.

Euratom was de bestuursinstelling van de Europese Atoomenergie Gemeenschap, welke was gebaseerd op het Europese Atoomenergie Verdrag.

De toekomst 

De Conventie over de Toekomst van Europa stelde voor om het Euratom-verdrag te koppelen aan de Europese Grondwet als een protocol.

Links

Zie ook Energie.

http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc38.htm