Verdrag van Parijs

Ontwerp uit 1951 dat van kracht werd in 1952 als de wettelijke basis voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Opgeheven in juli 2002.

Links

http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entoc29.htm