Kapitaalomzet

(Photo: EU Commission)

Alle restricties op de omzet door middel van kapitaal zijn verboden door het Verdrag van Maastricht. Ze kunnen alleen weer worden opgelegd bij een unanieme beslissing in de Raad.

Links

Zie de Vier Vrijheden.

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l25001.htm