Verdrag van Maastricht

Maastricht, Group Photo (Photo: European Commission)

Het Verdrag van Maastricht, ook bekend als het Verdrag over de Europese Unie(TEU), maakte de weg vrij voor de verdere Europese integratie, vooral door de introductie van de Economische en Monetaire Unie. Het vertegenwoordigt de grootste ontwikkeling van de verdragen tot nu toe. Getekend in 1992, werd het van kracht op 1 november 1993.

Door het veranderen van de voorgaande verdragen - Parijs, Rome, en de Enkele Europese Akte - werd een politieke unie aangekondigd en de EG veranderde de naam naar de EU. De nieuwe beleidsgebieden werden verdeeld in twee nieuwe intergouvernementele pijlers als toevoeging op de eerste supranationale gemeenschapspijler. De tweede pijler is het Algemene Buitenland en Veiligheidsbeleid(ABVB), en de derde pijler is die van Justitie en Binnenlandse Zakene (JBZ).

Opmerkingen

Het Verdrag van Maastricht:

Links

http://europa.eu.int/en/record/mt/top.html