Casagrande-zaak

Court of Justice (Photo: EU Commission)

De EU-verdragen verbieden landelijk discriminatie. Eerdere verboden golden alleen voor werknemers die genoemd werden in de verdragen. Het Europees gerechtshof heeft het verbod op discriminatie uitgebreid, zodat mensen buiten de arbeidsmarkt ook beschermd worden tegen discriminatie.

De regel in de Casagrande-zaak (zaak 9/74) maakt ook dat het verboden is mensen binnen het onderwijs te discrimineren (zaak 9/74). Toen die zaak speelde (1974), was onderwijs niet opgenomen in de verdragen.

Opmerkingen

 

Een voorbeeld van juridisch activisme en discriminatie.