Kerken

Church in Malta (Photo: Lisbeth Kirk)

De conferentie van Europese kerken (CEK) telt 123 leden-kerken en onderhandelt over verschillende onderwerpen met de Commissie.
De kerken zijn verbonden met het project van Jacques Delors’ , "Geef Europa een ziel".
In een niet-bindende verklaring bij het Verdrag van Amsterdam staat dat de EU de nationale kerken eerbiedigt.

De toekomst

Een soortgelijke tekst wordt nu voorgesteld in artikel 51 van het nieuwe ontwerp van grondwet. Bovendien staat in de preambule van het ontwerp van grondwet dat de Unie zich zal inspireren aan "… het cultureel erfgoed…".

Links

Zie ook Discriminatie.

http://www.cec-kek.org/