Verplichte uitgaven

(Photo: EU Commission)

Ook ‘bindende uitgaven’ genoemd. Uitgaven met hun oorsprong in de verdragen of in al aangenomen wetgeving.

Een deel van de EU-begroting, voornamelijk landbouwposten, waarover de Raad het laatste woord heeft.

Links

Zie ook niet-verplichte uitgaven.