Begroting

Official Journal of the European Union (Photo: www.ec.europa.eu/budget)

De ontwerpbegroting wordt opgesteld door de EU-Commissie en het besluit erover wordt genomen door de Raad en het EU-Parlement. De ministers in de Raad hebben het laatste woord over de zogenaamde verplichte uitgaven die vooral op de landbouwbegroting te vinden zijn.

Het EU-Parlement heeft het laatste woord over de niet verplichte uitgaven, die voor de meeste andere doeleinden bestemd zijn.

Over de indeling van bevoegdheden is er meermaals onenigheid geweest met het resultaat dat het EU-Parlement in de loop van de jaren meer bevoegdheden heeft gekregen.

De niet-verplichte uitgaven zijn gestegen van 8% van de begroting in de jaren '70 tot 58% in 2003.
Over de indeling wordt nu door middel van een inter-institutionele overeenkomst besloten.

Over de inkomstenzijde van de begroting wordt uitsluitend beslist door de Raad in de vorm van douaneheffingen, landbouwheffingen, boetes, 1% van de BTW-grondslag en een BBP-gerelateerde bijdrage.

De totale EU-inkomsten (eigen inkomsten) zijn begrensd en moeten minder dan 1,27% van het totale BBP bedragen. De begroting kan slechts meer dan 1,27% bedragen als de lidstaten het daarover unaniem eens zijn.

De toekomst

De Conventie over de toekomst van Europa stelt voor het onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte uitgaven af te schaffen en het EU-Parlement het laatste woord over de uitgaven en de Raad het laatste woord over de EU-inkomsten en –inkomstenbronnen te geven.

Links

http://europa.eu.int/pol/financ/index_en.htm

Zie ook pdf file over Begroting, begrotingscontrole en Fraude:

http://www.euabc.com/upload/pdf/budget.pdf