Bemiddelingscomité

In het kader van de medebeslissingsprocedure wordt een bemiddelingscomité ingesteld als de Raad door het EU-Parlement voorgestelde amendementen niet kan aanvaarden.

Het comité bestaat uit 15 vertegenwoordigers van de lidstaten en 15 vertegenwoordigers van het EU –Parlement.
De belangrijkste onderhandelingen vinden plaats in het kader van de zogenaamde trialoog tussen de Raad, de Commissie en het Parlement van de EU.

Opmerkingen

De toekomst

De werkgroep vereenvoudiging van de Conventie vreesde dat het in een uitgebreide EU te veel vertegenwoordigers in bemiddelingscomités zouden zijn en stelde daarom een kleiner aantal vertegenwoordigers voor.
Op dat voorstel werd kritiek geleverd omdat het zou betekenen dat vele natiestaten niet vertegenwoordigd zouden zijn als over wetgeving in een bemiddelingscomité met gesloten deuren een definitief besluit wordt genomen.

Links

http://www.europarl.eu.int/code/default_en.htm