Vereenvoudiging

Vereenvoudiging is een poging een ingewikkelde besluitvormingsmethode begrijpelijker te maken.

De toekomst

De Conventie over de toekomst van Europa had een werkgroep over vereenvoudiging onder voorzitterschap van de voormalige Italiaanse premier Giuliano Amato. .
De groep wil de 32 verschillende manieren om EU-besluiten te nemen, drastisch verminderen.
In het ontwerp van grondwet is het voorstel gedeeltelijk gevolgd en wordt het aantal bindende rechtsbesluiten beperkt tot EU-wetten, EU-kaderwetten en beschikkingen.
Niet-bindende handelingen worden aanbevelingen en adviezengenoemd.