Rekenkamer

Court of Auditors (Photo: Court of Auditors)

Opgericht in Luxemburg in 1977 om de financiën van de EU te controleren. Samengesteld uit een lid vanuit elke lidstaat en aangesteld door een gekwalificeerde meerderheid onder het Verdrag van Nice.

Het Hof publiceert een gegrond rapport, wat steeds sterkere klachten laat horen over fraude en wanbestuur binnen de EU. Sinds 1994, heeft het Hof van Accountants geweigerd geldigheid van de onderliggende transacties in de EU goed te keuren. De Commissie boekhouding is ook bekritiseerd door de accountants en door de klokkenluider Marta Andreasen.

Opmerkingen

Links

Zie Andreasen die de EU-rekeningen beschouwd en censureerd en Buitenen die de gebeurtenissen bekijkt die leidden tot de val van de Europese Commissie op 15 maart 1999.

http://www.eca.eu.int/