Landbouwheffingen

The Common Agricultural Policy (CAP) is an European support system which regulates the production, sale and processing of all agricultural products in the EU. (Photo: www.agriaware.ie)

De EU heeft een gemeenschappelijk landbouwbeleid (CAP). Dit handhaaft vaste prijzen voor landbouwproducten binnen de EU, meestal boven die van de wereldmarkt. Het doel is om EU-boeren te beschermen tegen prijsschommelingen op de wereldmarkt.Bovenop de normale in- en uitvoerrechten, int de EU verschillende importheffingen op landbouwproducten.

Links

http://europa.eu.int/comm/agriculture/info.htm

Zie ook het pdf-file over landbouw (in overeenstemming met de Europese Grondwet): http://www.euabc.com/upload/pdf/agriculture.pdf