Douaneheffingen

(Photo: EU Commission)

Een heffing die betaald moet worden wanneer een product wordt geimporteerd. Deel van het eigen inkomen van de EU. De EU is een douane-unie zonder interne heffingen, maar met gemeenschappelijke internationale tarieven voor andere landen. Over een fiets uit Japan moet 15% belasting worden betaald, wanneer deze in de EU wordt geimporteerd. Een fiets die 200 euro kost zal 30 euro bijdragen aan de EU als één van de bronnen van het EU-revenu. Lidstaten ontvangen 15% van de gebruikelijke heffingen om de accumulatiekosten te ondervangen aan hun deel van de EU-grenzen.

Ontwikkelingslanden hebben speciale overeenkomsten met de EU, waarin wordt toegestaan dat hun producten worden ingevoerd op basis van quota in plaats van douaneheffingen, of speciale koersen van gereduceerde heffingen. Het gecompliceerde systeem is vatbaar voor fraude.

Over douaneheffingen wordt besloten door middel van een gekwalificeerde meerderheidsstem in de Raad. Het Europees Parlement heeft geen inbreng.

Links

Zie ook Anti-dump

http://europa.eu.int/pol/cust/index_en.htm

http://europa.eu.int/comm/taxa......ustoms/customs.htm