Ontkoppeling

(Photo: Notat)

Landbouwsubsidies hangen vaak samen met hoeveel is geproduceerd. De Europese Commissie heeft getracht het boeren inkomen los te koppelen (Ontkoppeling) van eerdere productie, zodat alle boeren een gelijke steun krijgen, waarbij het niet uitmaakt hoeveel ze produceren. Dit zou ervoor moeten zorgen dat de productie afhangt van vraag en aanbod en niet gelinkt is aan de hoogte van de subsidie voor een product.

Links

Zie ook Directe betalingen.

http://europa.eu.int/pol/agr/index_en.htm