Directe betalingen

Farmers receive direct payments from the EU that are not related to their current production. (Photo: Lis Lak Risager)

In plaats van de prijsondersteuning voor landbouwproducten, heeft de landbouwhervorming in de EU dit vervangen door directe betalingen aan boeren. Deze betalingen zijn aan de hand van de grootte van het land of eerdere producties, zonder relatie tot de huidige productie.

Naar de scheiding van subsidies aan boeren en inkomen uit de productie van de boerderij wordt ook wel verwezen als het 'ontkoppelen van inkomen van productie.

Tijdens het eerste jaar van EU-lidmaatschap krijgen de boeren in de 10 nieuwe EU-lidstaten 25% van wat de boeren in de huidige lidstaten ontvangen. Dit bedrag zal steeds een beetje stijgen en zal 100% zijn in 2013.

Opmerkingen

Links

Zie ook het gemeenschappelijk landbouwbeleid. http://europa.eu.int/comm/agri....../external/enlarge/index_en.htm