Defensie-industrie

(Photo: These Tides)

De Conventie over de Toekomst van Europa heeft een gemeenschappelijke defensiemarkt en een gemeenschappelijk wervend agentschap voor bewapening en militaire producten voorgesteld.

De Europese grondwet voorziet ook in het oprichten van Europese bewapening, onderzoek en een agentschap voor militaire mogelijkheden om militaire noden te identificeren en om onderzoek naar defensietechnologie te ondersteunen.

Links

Zie ook Defensie.