Landbouw en de kandidaatlanden

Polish farmers protesting in Warsaw (Photo: EUobserver.com)

Tegen 2013 zullen 12 kandidaatlanden - tien van hen zullen Europese lidstaten worden op 1 mei 2004 - 44% van de boeren binnen de EU en 23% van de landerijen in bezit hebben. Ondanks dat, ontvangen ze maar 14% van de EU-subsidies.

De landbouwsector in de eerste 10 kandidaatlanden produceerde in 2002 4,6% van het GDP tegenover 2% in de bestaande EU-15. Verder leverden ze 21% van het totaal aantal arbeiders vergeleken met 4,3% in de EU-15.

Links

http://europa.eu.int/comm/agriculture/info.htm