Kandidaatlanden

Group photo: Accession Treaty, Athens, April 2003 (Photo: European Commission)

Landen die bij de Europese Unie willen gaan horen. Op 1 mei 2004, wordt de EU uitgebreid met de volgende 10 kandidaatlanden: Cyprus, Tjsechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

Sinds april 2003 zijn deze 10 landen waarnemers en nemen sindsdien deel aan de bijeenkomsten van de Raad en het Europese Parlement, maar kunnen niet stemmen. Roemenië, Bulgarije en Turkije hebben ook een aanvraag ingediend voor lidmaatschap.

Waar Roemenië en Bulgarije in 2007 tot de EU mogen toetreden, zijn met Turkije nog geen onderhandelingen over de deelname begonnen. Ondanks dat zal Turkije gesteund worden met een financiële bijdrage voor-toetreding. De positie als kandidaatland wordt tijdens da EU-top in december 2004 opnieuw bekeken.

Kroatië heeft een aanvraag voor lidmaatschap ingediend in februari 2003.

Links

Zie ook Uitbreiding.

Links naar de regeringssites van de kandidaatlanden:
Tsjechië
http://vlada.cz
Estland
www.riik.ee
Cyprus
www.cyprus.gov.cy
Letland
www.mk.gov.lv
Litouwen
www.lrvk.lt
Hongarije
www.ekormanyzat.hu
Malta
www.gov.mtwww.kprm.gov.plwww.sigov.si
Polen
http://www.kprm.gov.pl
Slovenie
http://www.sigov.si
Slowakije
www.government.gov.sk
Bulgarije
www.government.bg
Roemenië
www.gov.ro
Turkije
www.mfa.gov.tr