ECOFIN

(Photo: EUobserver.com)

Populaire benaming van de Raad van ministers van Economische Zaken en Financiën die ook deEconomische en Monetaire Unie bestuurt.

Vóór de officiële bijeenkomsten van de 12 landen die de euro in gebruik hebben genomen (de landen van de eurozone, soms ookEuroland genoemd) vinden soms informele bijeenkomsten van de ministers van die landen plaats. Die bijeenkomsten worden ook euro-X-bijeenkomsten genoemd sedert de tijd toen het nog niet zeker was hoeveel landen op de euro zouden overstappen.

De toekomst

De Conventie stelt een formele taak voor de ministers van Economische Zaken en Financiën van de landen die de euro in gebruik hebben genomen voor. Ze zullen een informele euroclub instellen met een voorzitter die volgens een speciaal protocol over de eurogroep voor 2½ jaar wordt gekozen.

In een EU met 25 landen zal minder dan de helft van die landen euroland-lid zijn, hoewel alle kandidaat lidstaten zich er in hun toetredingsverdrag toe verbinden uiteindelijk toe te treden.

Links

http://www.eu2004.ie/templates....../standard.asp?sNavlocator=4,19