Werkgelegenheidsbeleid

(Photo: European Commission)

Het Verdrag van Nice heeft een speciaal hoofdstuk over het werkgelegenheidsbeleid (art. 125-130 TEC0.  Aanmoedigingsmaatregelen en pilot projecten mogen beslist worden door een [w qualified_majority_voting]bevoegde meerderheid in de Raad en [w co_decision]mede-instemming in het EU-parlement, maar geen harmonisatie van nationale werkgelegenheidsregels i toegestaan en er kan geen algemene EU economisch beleid komen voor het maximaliseren van de werkgelegenheid. In plaats daarvan zoekt de EU om het nationale werkgelegenheidsbeleid te beïnvloeden met behulp van “richtlijnen”. De zogenoemde “Lissabon-ontwikkeling” zoekt beïnvloeding werkgelegenheidsonderwerpen met behulp van maatstaven en andere vormen van vrijwillige coördinatie. Dit noemt men de open samenwerkingsmethode.

 

De toekomst

 

Het ontwerp van de grondwet stelt voor om volledige werkgelegenheid als één van de doelstellingen van de EU toe te voegen. De Open Samenwerkingsmethode kan ook ingevoegd worden in de voorgestelde EU-grondwet. Artikel I-14 van het ontwerp-grondwet voorziet in nieuwe wegen van economische samenwerking.

 

Links

 

http://www.europa.eu.int/pol/socio/index_en.htm