Harmonisatie

The European Parliament (Photo: corporate.computershare.com/uk/Forefront_News)

Als nationale wetten zijn geharmoniseerd worden ze consequent toegepast in de EU. Voor de [w single_european_act]Enkele Europese Akte in 1987, harmonisatie van wetten vereiste  [w unanimity]unanimiteit. Nu, de meeste harmonisatieregels kunnen ook beslist worden door een  [w qualified_majority_voting]bevoegde meerderheid.

De toekomst

Het  Ontwerp van de Grondwet introduceert de mogeljkheid van een bevoegde meerderheid om EU-wetten te harmoniseren in gevoelige gebieden. In de meest gevoelige gebieden, de zogenoemde "bruggen" wordt het gebruik van bevoegde meerderheidsstemming goedgekeurd als het unaniem is bepaald door de Europese Raad.

In elk geval zijn er ook nog gebieden, zoals Cultuur en Educatie, in de gebieden van steun, coordinatie en andere acties, zoals beschreven in artikel 1.16 van het ontwerp van de Grondwet, waarvoor nationale wetten niet direct geharmoniseerd kunnen worden.