Vrijhandelsgebied

European Free Trade Association (EFTA) (Photo: eh.stanemte.org/symbols/7or/org/efta-f.htm)

Een gebied waarin alle goederen worden verkocht zonder douaneheffingen. Hoewel landen behorend bij een vrijhandelsgebied verschillende douaneheffingen mogen hebben naar andere landen toe, heeft de EU – als een douane-unie – algemene douaneheffingen als resultaat van het Algemene Handelsbeleid.

Vrije handel verhoogt de totale productie en produceert meer rijkdom om te distribueren. Maar vrije handel is niet noodzakelijk gelijk bevorderlijk voor alle partners. Sommige winnen, terwijl andere verliezen, afhankelijk van de condities. Vrije handelsovereenkomsten zijn daarom vaak gecombineerd met een financieel protocol met financiële bepalingen voor het verplaatsen van rijkdom van de rijke naar de arme partner.