Natuurlijk leefgebied, Fauna en Flora

Forest in Notat (Photo: Notat)

Een instructie uit 1992 dat tot doel heft het handhaven van de variateit van de natuur binnen de EU. De instructie definieert speciale gebieden voor dierenbescherming.

Links

http://europa.eu.int/comm/environment/nature/habdir.htm