Richtlijn

Een EU-wet die de lidstaten ertoe verplicht ze op te nemen in hun nationale wetgeving binnen een bepaalde periode, gewoonlijk 18 maanden.
Als landen dat niet doen, wordt de richtlijn als onmiddellijk toepasbaar beschouwd.
Het EU-Hof kan de lidstaten die de richtlijn niet toepassen, blootstellen aan rechtsvervolging door hun eigen burgers of anderen wegens die tekortkoming.
Richtlijnen worden normaal gesproken omgezet in nationale wetgeving door de nationale parlementen of meestal door de regeringen door middel vangedelegeerde beslissingen.
Richtlijnen verschillen in het EU-recht van verordeningen. Verordeningen zijn rechtstreeks van toepassing en bindend zodra ze zijn uitgevaardigd en hoeven niet door de nationale parlementen te worden behandeld.

De toekomst

Het ontwerpverdrag wil de richtlijnen behouden en ze omdopen tot EU kaderwetgeving. Een kaderwetgeving bindt de lidstaten om bepaalde doelen te behalen, maar is niet direct binden zoals verordeningen, die nu hernoemd worden als ' wetten' .
HetDemocratisch Forum stelt voor alle richtlijnen op te heffen en in niet-bindende aanbevelingen om te zetten. Als een bindend effect wordt verlangd moet een echte wet worden aangenomen.