Impliciete bevoegdheden

EU Court in Luxembourg (Photo: Court of Justice)

Het EU-Hof in Luxemburg voerde het concept van de "impliciete bevoegdheden" in. Het deed dat om de EU de mogelijkheid (bevoegdheid) te verlenen om over internationale verdragen te onderhandelen op de terreinen waarop de EU de wetten in de EU kan controleren (interne bevoegdheid om wetgevend op te treden). Zie AETR.

De toekomst

DeConventie  introduceert het idee om "impliciete bevoegdheid" tot algemene regel te maken om de Europese Unierechtspersoonlijkheid te verlenen. Die rechtspersoonlijkheid zal de EU toestaan de lidstaten in onderhandelingen met niet-EU-landen te vertegenwoordigen.