Rechtspersoonlijkheid

op dit ogenblik hebben de Europese gemeenschappen "rechtspersoonlijkheid" en dus de bevoegdheid om alle EU-staten in bindende internationale overeenkomsten te vertegenwoordigen. De Europese Unie heeft geen rechtspersoonlijkheid.

De toekomst

De Conventiestelt voor de gehele Unie rechtspersoonlijkheid te geven en een einde te maken aan het onderscheid tussen zaken van de eerste, tweede en derde pijler, waarin het Verdrag van Maastricht voorzag.
Dat zal van de EU een onafhankelijk internationaal orgaan maken, te vergelijken met wat haar lidstaten altijd zijn geweest. Dat betekent dat de EU ervan buitenaf als een staat zal uitzien.

Links

http://register.consilium.eu.i......nt/pdf/en/02/cv00/00305en2.pdf