Pijlers

Een vaak gebruikt beeld om de EU te beschrijven als een structiir die op drie pijlers berust.
In de eerste, zogenaamde "“gemeenschap pijler "kunnen onder de controle van het EU-Hof in Luxemburg supranationale besluiten worden genomen.
De tweede pijler is die van het intergouvernementele terrein van veiligheid en buitenlands beleid policy CFSP.
De derde pijler is die van het intergouvernementele terrein Justitie en Binnenlandse Aangelegenhedence and Home Affairs.Zaken van de laatste twee pijlers worden geleidelijk van het nationale naar hetw supra_nationality]supra-nationaal[/w] niveau overgeheveld, waar ze onder de EU-wetgeving vallen.

De toekomst

De[w convention_on_the_future_of_europe]Conventie/w] zal de afschaffing van de structuur van de EU in drie pijlers voorstellen. Ze zal de drie pijlers bundelen en de Europese Unie één enkelerechtspersoonlijkheidgeven.
Daardoor zal de EU een volwaardige internationale speler met zijn eigen recht worden, vergelijkbaar met andere onafhankelijke soevereine staten