Wetgevende macht

Parliament in Brussels (Photo: EP)

De macht om te beslissen over de EU-wet.

 

De Raad van Ministers en de Commissie delen de wetgevende macht binnen de EU. Het EU-Parlement heeft een groeiende invloed door het recht om amendementen voor te stellen en het veto-recht over wetten, die beslist zijn door de zogenoemde medebeslissingsprocedure. De speciale vorm van interpretatie van het EU Hof- juridische activisme- geeft dit instituut ook wetgevende machten.

 

De EU heeft geen duidelijk verschil tussen regelgevende, uitvoerende en juridische machten, zoals voorgesteld door de Franse verlicth denker, Montesqieu.