Mede-beslissing

The Council building (Photo: European Commission)

Mede-beslissing is wanneer het Europees Parlement en de Raad samen beslissen (Artikel 251 TEC). DE procedure wordt ‘mede-beslissing’ of ‘bemiddelingsprocedure’ genoemd vanwege het betrokken zijn van het Europees Parlement.

Procedure

Opmerkingen

De Toekomst

De Conventie over de Toekomst van Europa stelt voor in de ontwerpgrondwet dat deze procedure de standaard regel wordt voor EU-wetgeving. Dit zal de rol van het Europees Parlement versterken.

Links

Zie ook de Conventiewerkgroep voor Vereenvoudiging.

http://europa.eu.int/instituti......s/decision-making/index_en.htm