Nationale parlementen

The Hungarian Parliament (Photo: European Commission)

De nationale parlementen van al de EU-lidstaten hebben speciale comités over Europese Zaken. Een speciale samenwerking tussen de nationale parlementen over Europese Zaken is opgericht door COSAC.

Sommige hebben hun eigen vertegenwoordigers in Brussel om te opereren als een vroeg waarschuwingssysteem voor de nationale parlement.

Tot nu toe hebben nationale parlementen geen belangrijke rol gespeeld in het proces van Europese integratie, behalve in een paar landen.

Recentelijk is er een algemeen secretariaat voor de nationale parlementen opgericht in Brussel. De voorzitter van het nieuwe secretariaat is de Deen, Morten Knudsen.

De toekomst

De Conventie over de Toekomst van Europa heeft een “alarmbel” systeem voorgesteld. Dit systeem wil nationale parlement toestaan om te reageren op een Commissievoorstel binnen 6 weken na de publicatie op grond van het principe van subsidiariteit. Dat wil zeggen, het principe dat iets beter bereikt kan worden op het lokale niveau en dat de EU zich daar niet moet inmengen.

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zullen deze "beargumenteerde mening" in bereid nemen. Alleen als 1/3 van de nationale parlementen toestemt is de Commissie verplicht om het voorstel te herzien.

Voor redenen van infringement ??? of het subsidiariteitsprincipe kunnen de regeringen van lidstaten een zaak beginnen bij het Europese Hof voor hun nationale parlementen. Dit betekent dat de nationale parlementen dit niet zelf kunnen doen.