NAVO

NATO flag (Photo: NATO)

Met haar hoofdkwartier in Brussel is de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie de grootste Westers defensieorganisatie. Ze telt 19 lidstaten, waaronder de VS, Canada en vele Europese landen.

Opmerkingen

Het oprichtingsverdrag van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van 1949 omvat 14 artikelen, waarvan artikel 5 de plicht tot collectieve wederzijdse verdediging en veiligheid oplegt.

De toekomst

Op de Top van Praag werden zeven landen – Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, RoemeniĆ«, Slowakije en SloveniĆ« – er in 2002 toe uitgenodigd besprekingen aan te vatten met het oog op toetreding tot de NAVO. Verwacht wordt dat ze tegen mei 2004 zullen toetreden.

Volgens een voorstel van de Werkgroep defensie in de Conventie kan de EU weldra de Europese pijler van de NAVO, de eurogroep, gaan leiden.

De WEU heeft een clausule inzake automatische wederzijdse defensie, die eveneens in artikel 5 is opgenomen. De Conventie stelt voor zulk een "bijstandsclausule" in de nieuwe grondwet op te nemen, mogelijk om alle EU-landen in staat te stellen er mettertijd mee in te stemmen.