West-Europese Unie

A meeting of the WEU in Marseille (Photo: French Presidency Web-site)

Een defensieovereenkomst uit 1948, oorspronkelijk ondertekend door het VK, Frankrijk en de Beneluxlanden. In het verdrag van Maastricht, werd de WEU als de defensiecomponent van de EU beschouwd.
Na de invoeging van dePetersberg-Taken van de WEU in het verdrag van Amsterdam en in de huidige ontwikkeling van eengemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, zal de WEU geen rol meer spelen.
Artikel 5 van het Verdrag van Brussel heeft betrekking op de WEU en verwijst naar een automatische verplichting tot wederzijdse defensie.

De toekomst

De clausule over wederzijdse defensie is opgenomen in de w draft_constitution]ontwerpgrondwet[/w] voor de lidstaten die overeenkomstig speciale regels op het gebied van defensie nauwer samenwerken.

Links

Zie ook gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, NAVO, neutraliteit, solidariteitsclausule, Verdrag van Brussel.

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000w.htm#w2