Neutraliteit

Trinity College in Dublin (Photo: EU Commission)

Van de 15 EU-lidstaten zijn Ierland, Zweden, Finland en Oostenrijk neutraal. Ze zijn geen lid van enig militair bondgenootschap en zijn ook niet tot wederzijdse defensie verplicht.
Van de kandidaat-landen hebben Malta en Cyprus verklaard dat ze neutraal en niet-gebonden zullen blijven. Op de EU-Top van Kopenhagen van december 2002 behielden zij op dat gebied hun bijzondere status.

Het Verdrag van Maastricht is een probleem voor de neutrale landen omdat het de grondslagen legt voor collectieve EU-actie op het gebied van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB).
Volgens de verdragen zullen de neutrale landen desgewenst aan militaire EU-operaties mogen deelnemen, maar ze zijn daartoe niet wettelijk verplicht.
Ze zullen geen NAVO-geheimen vernemen of delen zoals de deelnemende EU-lidstaten dat wel doen.

De toekomst

HetThe ontwerp van Europese grondwet (artikel I-15, lid 2) verplicht alle lidstaten ertoe het GBVB te ondersteunen.

Links

Zie ook Defensie.