Pesticiden

(Photo: European Commission)

Ongeveer 300,000 ton pesticide worden vrijgelaten in het Europese milieu elk jaar. Het debat gaat voort tussen degenen die waarschuwen voor de gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu en degenen die de positieve kanten beargumenteren van het gebruik, zeker in de agrarische productie.

De Commissie heeft een communicatie gepresenteerd met de naam, "Naar een Thematische Strategie over het Houdbare Gebruik van Pesticiden ". Deze communicatie is hevig bekritiseerd voor zijn niet-bindendheid en de zwakheid.

De EU kan beslissen door een gekwalificeerde meerderheidsstem over welke pesticiden zijn toegestaan.

Opmerkingen

Voor het plaatsen van een plant protectie product (PPP’s) op de markt moet er een risicobeoordeling uitgedragen worden.

Links

http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/home.htm