Politiek en Veiligheidscomite, PVC

Treaty of Nice (Photo: European Commission)

Onder het Verdrag werd het Politiek en Veiligheidscomité de taak gegeven om politieke supervisie te geven aan het EU-militaire comité en de EU militaire staf in hun optreden bij de EU-militaire operaties en de activiteiten van het 60.000 sterke EU Snelle Reactiemacht. De leiders van de buitenlandkantoren van de lidstaten ontmoeten elkaar één keer per maand in Brussel om het buitenlandbeleid voor te bereiden als een gedeelte van de Algemene Raadsbijeenkomst voor hun buitenlandministers.

 

Opmerkingen

 

Hiervoor was het bekend als COPO, maar hernoemd in 2000.

 

Links

 

Zie Defensie.