Snelle Reactiemacht

(Photo: Notat)

Het idee van een algemene Europese macht is verschillende keren voorgesteld sinds de eerste introductie door het Plevan plan in 1954. De eerste solide voorstellen voor een Snelle Reactiemacht kwamen op de Helsinki Top in december 1999. Het werd eindelijk overeengekomen door de Europese defensieministers in februari 2000, die herbevestigden hun toezegging tot de formatie van een 60.000 man sterke macht voor 2003. Deze Snelle Reactiemacht moetn werken naast de NAVO als een aanvullende macht. De sterkste supporter is Frankrijk die aanstuurt naar een onafhankelijke Europees Leger. Andere lidstaten en de VS maken zich zorgen over een mogelijke breuk van de NAVO-alliantie.

Links

Zie ook Defensie.

http://europa.eu.int/comm/exte......tions/news/04_00/ip_00_365.htm