Waarnemers

Accession Treaty (Photo: European Commission)

Een waarnemer is een persoon die kan deelnemen aan een bijeenkomst, maar geen stemrecht heeft.

De EU-toegangsverdragen werden getekend op 16 april 2003 en zullen in werking treden in mei 2004. De kandidaatlanden mogen op dit moment waarnemers sturen naar alle bijeenkomsten van de Raad en van de werkgroepen. Ze kunnen spreken op deze bijeenkomsten, maar niet stemmen.

Ze kunnen vragen voor een formeel consult als een EU-voorstel mogelijk van invloed op hen zal zijn. Consulten zullen dan gehouden in een speciaal interim-comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de bestaande lidstaten, de kandidaatlanden en de EU-Commissie.

Opmerkingen