Toetreding

The flags of the 25 Member States of the European Union after the enlargement of May 1st, 2004. (Photo: imemc.org)

Toekomstige lidstaten van de EU tekenen een toetredingsverdrag met de huidige lidstaten om zich bij de EU aan te sluiten. Zo’n verdrag werd door tien landen ondertekend op 26 april 2003, in Athene. De toetredingsverdragen bepalen dat nieuwe lidstaten dezelfde rechten en verplichtingen hebben als de bestaande lidstaten. Sommige verplichtingen, die zijn vastgelegd in speciale protocols, zullen pas na toetreding in werking treden. De toetredingsverdragen en de toetredingsbesluiten moeten unaniem worden aangenomen door de bestaande lidstaten, alsmede door iedere nieuwe lidstaat.

Om de weg vrij te maken voor ratificatie van het toetredingsverdrag, hebben referenda plaatsgevonden in alle huidige toetredende landen behalve Cyprus. Wanneer de ratificatie in een land mislukt, worden de stemmen- en zetelaantallen binnen de EU, en de verhoudingen voor gekwalificeerde meerderheidsbeslissingen, proportioneel of technisch veranderd, zonder nieuwe onderhandelingen tussen de lidstaten. Een juridische basis voor zulke veranderingen is opgenomen in de toetredingsbesluiten.

Opmerkingen

Wanneer een toetredingsverdrag wordt aangenomen, wordt het na ratificatie naar Italië gestuurd, waar alle ratificatie-instrumenten worden verzameld en bewaard.

Links

http://europa.eu.int/comm/enla......rgement/negotiations/index.htm
http://www.cyprus-eu.org.cy/eng/home.htm  http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_en.html
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000a.htm#a10