Biologische wetgeving

Een semi-constitutionele wet met een speciale status, tussen de Verdragsbepalingen en de normale Europese richtlijnen, voorschriften en beslissingen.