Bananenoorlog

(Photo: www.culinspiration.files.wordpress.com)

Een achtjarig handelsgeschil tussen de VS en de EU over heffingen over de import van bananen. De EU wilde de banaanproductie beschermen binnen de EU en sommige voormalige kolonies tegen import vanuit plantages van de VS in Colombia, Costa Rica, Nicaragua en Venezuela door importquota in te stellen.

In 1993 werd een Bananenwet geïntroduceerd. Dit had tot gevolg dat de bananenprijzen in de EU metmeer dan 40% stegen. De WHO besloot dat de Europese bescherming van de eigen banaanproductie botste met de vrije handelsregels. De EU werd gedwongen de regels aan te passen of een compensatiebedrag te betalen. In 2001 kwamen de VS en de EU tot een overeenkomst en werd het importqoutum voor'dollarbananen' verhoogd van 100.000 ton naar 2.653.000 ton.