Ratificatie

The EU ratifies Kyoto (Photo: Spanish Presidency)

Ratificatie is de bekrachtiging van een tekst waarover al een akkoord is bereikt.
Verdragen moeten door de lidstaten in overeenstemming met hun eigen grondwet worden geratificeerd.
Ook als een verdrag namens een staat of een aantal staten is ondertekend, heeft het geen bindende waarde voordat alle staten die het hebben ondertekend, formeel verklaren dat ze het hebben geratificeerd. Verdragen worden geratificeerd door een meerderheidsstemming in het nationale parlement of door een referendum. Opdat een verdrag bindend wordt, moet bovendien de termijn verstreken zijn die in het verdrag voor de inwerkingtreding ervan is bepaald.

De toekomst

Vele leden van de EU-Conventie over de toekomst van Europa hebben voorgesteld dat de goedkeuring van een EU- grondwet wordt gevolg door een referendum in elk lidstaat voordat het kan worden geratificeerd. Sommige lidstaten, zoals het Verenigd Koninkrijk, zijn het daarmee echter niet eens.

Links

Zie ook referendum en instrumenten van ratificatie.