Grondwet

Supporters of a European Constitution (Photo: thesetides.com)

Een grondwet is de verzameling basisregels voor een staat waardoor de bevoegdheden van alle autoriteiten, met inbegrip van de wetgevers, worden beperkt en aan de burgers gemeenschappelijke fundamentele rechten worden verleend.
HetEU Hof van Justitie in Luxemburg heeft een EU-rechtsstelsel ontwikkeld waarin het EU-recht op de nationale grondwetten (voorrang heeft.Het Hof beschouwt het EU-rechtsstelsel als een supranationaal constitutioneel stelsel.

De toekomst

De Conventie stelt een "grondwettelijk" verdrag voor dat een "grondwet voor Europa" zal vestigen.
Het woord grondwet wordt in de eerste 17 artikelen van het ontwerpgrondwet 27 keer gebruikt.
Op dit ogenblik kan een land alleen uit de EU treden na een unaniem besluit (of door de EU-wetgeving te overtreden). In het ontwerp van grondwet staat een bepaling waardoor de lidstaten de EU kunnen verlaten nadat ze met de EU over een overeenkomst hebben onderhandeld of met hun instemming na twee jaar.

Link

Een uitgebreide en overzichtelijke nederlandse site over de Grondwet:
http://www.grondweteuropa.nl