Referendum over het nieuwe grondwettelijk verdrag

Zowel Euro-federalisten alsEuro-sceptici hebben een referendum in alle EU-lidstaten over de voorgestelde grondwet gevraagd.
OokGiscard d`Estaing steunt het houden van referenda.

Tegen maart 2003 werd verwacht dat zeker Portugal, Spanje, Nederland, Frankrijk, Ierland en Denemarken een referendum over het ontwerp van grondwet zouden houden.
Een campagnevoerende groep, het Initiative and Referendum Instituut (IRI) vraagt dat tegelijkertijd met de EU-verkiezingen in juni 2004 in alle EU-landen een referendum over de grondwet wordt gehouden.
De IRI-campagne vraagt dat in landen waarvan de nationale grondwet geen bindend referendum mogelijk maakt, een consultatief referendum wordt gehouden.

Links

Zie ook Referendum over EU-toetreding.

http://www.iri-europe.org

http://www.europeanreferendum.org/

Zowel Euro--federalisten alsEuro-sceptici hebben een referendum in alle EU-lidstaten over de voorgestelde grondwet gevraagd.
OokGiscard d`Estaing steunt het houden van referenda.

Tegen maart 2003 werd verwacht dat zeker Portugal, Spanje, Nederland, Frankrijk, Ierland en Denemarken een referendum over het ontwerp van grondwet zouden houden.
Een campagnevoerende groep, het Initiative and Referendum Instituut (IRI) vraagt dat tegelijkertijd met de EU-verkiezingen in juni 2004 in alle EU-landen een referendum over de grondwet wordt gehouden.
De IRI-campagne vraagt dat in landen waarvan de nationale grondwet geen bindend referendum mogelijk maakt, een consultatief referendum wordt gehouden.

Links

Zie ook Referendum over EU-toetreding.

http://www.iri-europe.org

http://www.europeanreferendum.org/