Aanbeveling

Een niet-bindende beslissing, die alleen lidstaten naar moeten luisteren. Een lidstaat kan niet beboet worden voor de overtreding van aanbevelingen. Landen kunnen alleen beboet worden voor het overtreden van bindende EU-regels als verordeningen en richtlijnen.