Research

(Photo: Notat)
De EU macht (bevoegdheid) in het gebied van research is ontwerpen op de wetenschappelijke en technologische basis van industrie in de EU te versterken, en de onderzoeksactiviteiten in het algemeen te promoten. Deze macht (bevoegdheid) is om de nationale activiteiten te bepalen, promoten en te coordineren.

De toekomst

De Europese Grondwet noemt research een speciale catergorie van bevoegdheid die de EU toestaat om algemene actie en toegepaste programmas uit te dragen, naar die de lidstaten er niet van weerhouden om hun eigen bevoegdheden uit te voeren (Art. I-13.3). Een Europees meerjarig programma zet het onderscheid  tussen de researchactiviteiten uit.

Links

Zie ook Europees Onderzoeksgebied.

http://www.europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html