Zes, de

Germany, France, Italy, Belgium, Netherlands and Luxembourg were the original six members in the European Economic Community (Photo: European Commission)
De zes lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap: Duitsland, Frankrijk, Italie, Belgie, Nederland, en Luxemburg.

De term, gebruikt voor EFTA toen het zeven lidstaten had was "De Zeven".

Nu zijn er nog maar vier EFTA-leden en de Zes EEG-leden zullen er 25 worden na de uitbreiding van de EU in 2004.