Sloveniƫ

Janez Drnovšek, President and Anton Rop, former Prime Minister of Slovenia signing the Accession Treaty (Photo: European Commission)
Heeft een bevolking van 1,95 miljoen en een oppervlakte van 20,273 km2.
Kandidaatland verwacht EU-lidmaatschap op 1 mei 2004. Heeft een Europa Overeenkomst sinds 1996 en ging van kracht op de Accessiepartnerschap in 1998.

Op 23 maart 2003, 89% van de bevolking stemde "ja" naar lidmaatschap van de EU.

Opmerkingen

Slovenie was een deel van het voormalige Joegoslavie, onafhankelijk sinds 1991.

De toekomst

Slovenie wil 4 stemmen van de 321 in de Raad, en 7 van de 732 zetels in het Europees Parlement.

Links

http://www.sigov.si/vrs/ang/index-ang.html

http://www.gov.si/ops/ang/index.html

http://www.europarl.eu.int/enl......applicant/slovenia_home_en.htm