Structureel fonds

(Photo: EU Commission)

Structurele fonds zijn ontworpen om economische en sociale cohesie te bereiken binnen de Europese Unie. Deel van de Europese begroting.

Opmerkingen

Deze fondsen zijn:

Links

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l60017.htm